Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Role prístupov do CM portálu a oprávnenia

CM portál ponúka veľké množstvo nastavení úrovní prístupov, s možnosťou ich nastavenia a prispôsobenia pre potreby každého používateľa.  Druhy prístupov ako aj nastavenie ich oprávnení je popísané v podmenu.

Správca - Správcovské konto má najvyššie privilégia a sú mu sprístupnené všetky objekty registrované v CM prostredí.

Operatori a skupiny  - Pracovník, ktorý pomocou CM spravuje priradených zákazníkov / počítače a rieši požiadavky používateľov. Zákazníkov mu prideľuje správca a pre jedného zákazníka môže byť pridelených viac operátorov s určením hlavnej zodpovednosti.

Zákaznícke konto - tento typ konta sa vytvára pre zákazníkov, zákaznícke konto má možnosť rozmanitého nastavenia rôznych kombinácií prístupov, pri povolení všetkých možností môže mať aj zákazník so zákazníckym kontom rovnaké oprávnenia ako operátor.

Easyclick konto - pre kontaktnú osobu zákazníka sa vytvára automaticky ihneď pri registrácii zákazníka pomocou predvolenej voľby Vytvoriť Easyclick konto. Budete mať prístupnú funkciu zadávania požiadaviek prostredníctvom Customer Desk Easyclick požiadaviek, tj. po dvojitom kliknutí na ikonku C-Monitor klienta, na počítači sa otvorí jednoduchý formulár pre zadanie novej požiadavky.