Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Zoznam prípon súborov

Prehľad používaných prípon súborov  v C-Monitor klientovi

OS Windows:

.sdl - schedule list file - súbor pre naplánované úlohy schedulera z C-Monitor klienta
.sbs - backup settings file -
súbory s nastaveniami zálohovaní C-BackupPlus
.sel - eventlog file -
súbor pre nájdené udalosti cez modul C-EventLog Console
.sff - filefinder settings
- súbor s nastavením pre vyhľadávanie súborov cez modul C-FileFinder
.sfl - filelist file - 
súbor pre nájdené súbory cez modul C-FileFinder
.sis - image settings file -
súbory s nastaveniami zálohovaní C-Image
.sob - outbox file -
súbory pre odoslanie na CM Server, ktoré sú v adresári \Cmonitor\Outbox
.spd - permitions data file - údaje o prístupových právach v NTFS z modulu C-PermExp
.sdf - descript file - výstupný súbor s údajmi z modulu C-Descript
.swl - watches list file - konfiguračný súbor pre Watches
.svw - C-vmwBackup settings - súbory s nastaveniami zálohovaní  C-vmwBackup