Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Záloha MS Exchange pre windows server 2008

Nastavenie zálohovania

Obnova zo zálohy

Nastavenie zálohovania

Pre dosiahnutie jednoduchej obnovy doporučujeme zálohovať celé diskové jednotky, ktoré obsahujú súčasti Exchange (program files, dátové sklady). Záloha sa vykonáva cez Winbackup. Postup vytvorenia zálohy nájdete v časti Nastavenie zálohovania cez Windows Backup . Jediný rozdiel v nastavení zálohovania spočíva v tom že vyberáte partície, na ktorých sa nachádzajú súčasti Exchange ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Výber partícií pre zálohovanie, treba vybrať všetky partície na, ktorých sú súbory potrebné pre fungovanie Exchange servera

Obrázok: Výber partícií pre zálohovanie, treba vybrať všetky partície na, ktorých sú súbory potrebné pre fungovanie Exchange servera

Obnova zo zálohy

Možnosti obnovy Exchange:

1. Obnoviť  celý Exchange server do pôvodného umiestnenia

2. Obnoviť zvlášť jednotlivé dátové sklady do pôvodného umiestnenia (úspešnému primapovaniu obnoveného skladu do Exchange obvykle predchádza oprava cez ESEUTIL)

3. Obnova jednotlivých boxov alebo položiek cez Recovery storage group.

Ako realizovať obnovu cez Recovery storage group sa dočítate na linku :

Pre Exchange 2007  a 2010 bežiace nad systemom Windows 2008 čítajte tu.

Obrázky: 
Výber partícií pre zálohovanie, treba vybrať všetky partície na, ktorých sú súbory potrebné pre fungovanie Exchange servera