Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Pripojenie sa na počítač

Spustenie pripojenia

Zvoľte si miesto odkiaľ vzdialené pripojenie budete aktivovať. Aktuálne máte k dispozícii buď Zoznam počítačov (CM IT monitoring -> Zobrazenia -> Počítače) alebo Online informácie (CM IT monitoring -> Zobrazenia -> Zóny -> Online informácie). Vyhľadajte riadok Remote Access, kde už máte vidieť ikonky povolených spôsobov pripojenia.

Inicializácia vzdialeného prístupu cez Teamviewer

Obrázok: Inicializácia vzdialeného prístupu cez Teamviewer

Následne sa Vám otvorí okno pripojenia, v ktorom upravte potrebné údaje a kliknite na tlačidlo Pripoj. Súčasne môže byť nadviazaných viacero pripojení pomocou TeamViewera.

Pripojenie na počítač cez Teamviewer

Obrázok: Pripojenie na počítač cez Teamviewer

Pripojenie cez Internet Explorer

Odporúčame pripojenie cez Internet Explorer, nakoľko IE podporuje spustenie batch súboru obsahujúceho cestu k TeamVieweru, ID a password pre danú session. Po spustení batch súboru sa automaticky pripojíme na daný počítač v priebehu pár sekúnd. V prípade, že batch súbor sa nebude dať automaticky stiahnuť kvôli zabezpečeniu IE, klikneme na Open connection a batch súbor otvoríme.

Pripojenie cez Mozilu Firefox

V prípade pripájania sa cez Mozilu musíme batch súbor najprv stiahnuť, nakoľko Mozilla nepodporuje jeho priame spustenie a potom spustiť. Pokiaľ automaticky nevyskočí okno s možnosťou stiahnutia, klikneme na Open connection link a batch súbor stiahneme.

Otvorenie spojenia cez Teamviewer

Obrázok: Otvorenie spojenia cez Teamviewer

Manuálne pripojenie prepísaním id a hesla

Pripojenie pomocou TeamViewer sa dá zrealizovať aj bez stiahnutia batch súboru. Pri pripájaní sa na vzdialený počítač sa zobrazia v okne o stave pripojenia údaje ID a password. Na strane technika manuálne zapneme program TeamViewer a vložíme ID a password zo stránky. Pripojenie sa zrealizuje v priebehu pár sekúnd.

Pripojenie cez Teamviewer manuálnym zadaním ID

Obrázok: Pripojenie cez Teamviewer manuálnym zadaním ID

Pomocou horného menu vieme efektívne ovládať vzdialený PC.

Horného menu Teamviewera

Obrázok: Horného menu Teamviewera

Pre viac informácií si prečítajte manuál Vzdialený prístup k ploche počítača.

 

Obrázky: 
Inicializácia vzdialeného prístupu cez TeamviewerPripojenie na počítač cez TeamviewerOtvorenie spojenia cez TeamviewerPripojenie cez Teamviewer manuálnym zadaním IDHorného menu Teamviewera