Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Zálohovanie obrazov diskov a partícií C-Image

C-Image umožňuje zálohovať dáta formou získania obrazu partícií počas behu počítača. Dôležité je si povedať, že program vie zálohovať aj otvorené súbory s veľmi vysokou konzistenciou údajov, ale ako pri každom takomto zálohovaní platí, že úplne 100% sú odzálohované len zatvorené súbory.

Bližšie informácie o nastavení zálohovania C-Image až po obnovu dát zo záloh sa dočítate v podmenu.

Dostupné metódy zálohovania - možnosti zálohovania pomocou C-Image

Nastavenie zálohovania - postup nastavenia zálohovania a vytvorenie pravidelnej úlohy v schedulery

Priamy prístup k súborom z obrazu disku - priamy prístup k súborom uložených v obrazoch diskov .tib (C-Image súboroch) bez nutnosti obnovy celého obrazu disku (partície)

Obnova celých partícii, disku
- postup pre obnovu z C-Image zálohy

Recovery Boot CD - postup obnovenia zálohy pomocou Recovery Boot CD

Spôsob kontroly - chyby - upozornenie na neúspešné zálohovanie, zobrazenie Logov a nastavení zálohovania