Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Signalizácia výpadkov spojenia zo strany CM servera

Signalizácia výpadku počítača zo strany CM servera umožňuje zistiť nekomunikujúci počítač alebo chybnú internetovú linku.  Je založená na komunikácii iniciovanej zo strany C-Monitor klienta, ktorý kontaktuje CM Server každých 15sec cca 80bajtovým paketom. Od posledného takéhoto kontaktu sa vždy na Serveri CM počíta čas. Ak čas prekročí interval zadaný pre vyhodnotenie straty spojenia, okamžite sa spätne (voliteľne) pinguje verejná IP adresa k danému počítaču pre zistenie či vypadol len jednotlivý počítač alebo celá internetová linka. Následne sa ihneď generujú chybové hlásenia z CM Servera.

Preskočiť na Spôsoby signalizácie porúch výpadkov online spojenia

Nastavenie sledovania výpadkov online spojenia

Samotné nastavenie sa realizuje po prihlásení do CM portálu, nastavenie sa realizuje na každý PC či server osobitne. Otvorte Admin zónu, kde v ľavom menu kliknite na položku "Počítače"
Vyhľadanie PC pre nastavenie kontroly online stavu

Obrázok: Vyhľadanie PC pre nastavenie kontroly online stavu


Po vyhľadaní konkrétneho počítača, či servera ho  dajte editovať a kliknite na záložku Online spojenie

Predvolene je funkcia oznamovania výpadkov vypnutá, preto ju musíte zapnúť zmenou položky "Upozorňovať na výpadky" na "Áno".

Zapnutie upozorňovania na výpadky

Obrázok: Zapnutie upozorňovania na výpadky
 

Po tejto zmene nastavte testovanie  dostupnosti linky podľa poslednej zistenej IP adresy, z ktorej bol server dostupný. Môžete nastaviť aj inú pevnú IP adresu, z ktorej je server dostupný, alebo testovanie dostupnosti linky úplne vypnúť.
Nastavenie testovania dostupnosti internetovej linky

Obrázok: Nastavenie testovania dostupnosti internetovej linky
 

Ďalej nastavíte interval opakovania notifikácie výpadkov, teda ako často sa bude posielať email, resp. SMS počas trvania výpadku online spojenia s CM Serverom. Ak nastavíte 0, oznámenie sa pošle iba jeden krát. Máte možnosť nastaviť interval predĺžiť 2x a v tomto prípade aj maximálny časový interval.

Nastavenie opakovania oznámení

Obrázok: Nastavenie opakovania oznámení
 

Ďalej nastavte po akom čase výpadku online spojenia sa notifikácia spustí (pre servery je vhodný interval cca 3-5 minút, rátame s občasnými reštartami a pod.)

Štandardne sa emaily a SMS posielajú pridelenému operátorovi, no existuje možnosť pridať aj iné emailové adresy, napr. lokálnym IT pracovníkom a pod. Adresu vpíšeme do textového poľa

Voliteľnou možnosťou je nastavenie času blokovania zasielania oznámení ako je napr. cez víkendy, v časoch plánovanej údržby a pod.

Zvolenie času blokovania oznámení

Obrázok: Zvolenie času blokovania oznámení
 

Poslednou možnosťou je zapnutie, alebo vypnutie zasielania SMS správ, ktoré sa pri začatí výpadku a aj jeho skončení budú posielať na zvolené telefónne čísla. Email sa posiela automaticky, posielanie SMS správ je nutné zapnúť. Posielanie SMS je veľmi vhodné pre serveri a dôležité pracovné stanice, ktoré musia byť dostupné nonstop. Operátor má tak možnosť okamžite pri výpadku a zaslaní oznámenia reagovať. Po kliknutí na "Pridať SMS kontakt" sa otvorí dialóg na zadanie mena kontaktu a taktiež telefónneho čísla, ktoré musíme zadať v medzinárodnom tvare, a teda napr. +421905123456

Pridanie SMS kontaktu

Obrázok: Pridanie SMS kontaktu

Spôsoby signalizácie porúch výpadkov online spojenia

Ak počítač stratí online spojenie, stav sa objaví v poruchách, operátorovi je poslaný email, prípadne aj SMS, ak je posielanie SMS zapnuté. Podľa zaslaného emailu / poruchy viete rozpoznať, či sa stratilo spojenie celej internetovej linky, alebo len konkrétneho PC. Pokiaľ vypadlo spojenie iba na PC, hodnota poruchy je "Computer connectivity lost"
Výpadok spojenia s PC bez výpadku int. linky

Obrázok: Výpadok spojenia s PC bez výpadku int. linky

Rovnako príde aj email pri začatí poruchy a aj po jej skončení. V emaile po obnove spojenia vidíte aj uptime PC, a teda vieme určiť, či bol PC reštartovaný aj bez ďalšieho watchu.
Emailové hlásenie po strate a obnovení spojenia

Obrázok: Emailové hlásenie po strate a obnovení spojenia

Ak ste nastavili aj sledovanie dostupnosti internetovej linky, stav v poruche bude vyhodnotený ako strata buď poslednej známej IP adresy internetovej linky, alebo ak sme zadali vlastnú adresu, tak to bude strata ručne zadanej IP adresy spojenia
Výpadok spojenia PC s výpadkom int. linky

Obrázok: Výpadok spojenia PC s výpadkom int. linky


Rovnako príde aj email pri začatí poruchy a aj po jej skončení. V emaile po obnove spojenia vidíte aj uptime PC, a teda vieme určiť, či bol PC reštartovaný
Emailové hlásenie po strate a obnovení int.linky

Obrázok: Emailové hlásenie po strate a obnovení int.linky


Tip: Zamedzenie hlásení o výpadku online komunikácie z každého počítača samostatne pri výpadku internetového pripojenia

Ak máte sledovaných viac serverov / počítačov z jedného pripojenia a nechcete, aby vám chodili hlásenia z každého PC samostatne v prípade výpadku linky, aktivujte pre každý počítač sledovanie výpadku spojenia  na základe pingu na IP adresu pripojenia. (Testovanie dostupnosti linky - viz vyššie v tomto článku). Po tomto nastavení CM Server už oznámi výpadok linky len z jedného počítača (niekedy dvoch). Subject emailu o výpadku spojenia bude samozrejme začínať s IP adresou pripojenia.

Obrázky: 
Zapnutie upozorňovania na výpadkyNastavenie testovania dostupnosti internetovej linkyNastavenie opakovania oznámeníZvolenie času blokovania oznámeníPridanie SMS kontaktuVýpadok spojenia s PC bez výpadku int. linkyEmailové hlásenie po strate a obnovení spojeniaVýpadok spojenia PC s výpadkom int. linkyEmailové hlásenie po strate a obnovení int.linkyVyhľadanie PC pre nastavenie kontroly online stavu