Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Spôsob kontroly - chyby

Informácie o neúspešnom C-Image zálohovaní na CM portáli

Informácie o neúspešnom C-Image zálohovaní priamo na počítači

 

Informácie o neúspešnom C-Image zálohovaní na CM portáli

Informácie o C-Image zálohovaní nájdete v časti CM IT monitoring -> Zobrazenia -> Zóny -> Zóna zálohovanie a Image. Nachádzajú sa tu informácie o nastavení zálohovania, informácie o poslednom výsledku zálohovania a môžete si tu prezrieť aj log zo zálohovania.

Informácie o C-Image zálohovaní v časti Prehliadanie a Vyhodnotenie -> Zobrazenia -> Zóny -> Zóna zálohovanie a Image

Obrázok: Informácie o C-Image zálohovaní v časti Prehliadanie a Vyhodnotenie -> Zobrazenia -> Zóny -> Zóna zálohovanie a Image

Chyby generované z neúspešných C-Image zálohovaní sa nachádzajú v časti CM IT monitoring -> Upozornenia -> Poruchy. Spolu so zaznamenaním poruchy na CM portáli sa automaticky vygenereju email o neúspešnom zálohovaní, ktorý je poslaný používateľovi aj technikovi priradenému k danej spoločnosti.

Zobrazenie neúspešných záloh v časti Poruchy

Obrázok: Zobrazenie neúspešných záloh v časti Poruchy

 

Informácie o neúspešnom C-Image zálohovaní priamo na počítači

Druhý spôsob, ktorým zistíte príčinu chybného zálohovania prostredníctvom Logov je dostupný priamo cez schedulera C-Monitor klienta. Vstup do logov cez scheduler C-Monitora je znázornený na nasledujúcom obrázku. Následne kliknete na niektorý log zo zoznamu logov a v  dolnej časti sa vám zobrazia jeho detaily spolu s akým výsledkom úloha skončila ako aj príčina neúspešného zálohovania.

Zobrazenie Logov z C-Image zálohovanie cez C-Monitor klienta

Obrázok: Zobrazenie Logov z C-Image zálohovanie cez C-Monitor klienta

 

Obrázky: 
Informácie o C-Image zálohovaní v časti Prehliadanie a Vyhodnotenie -> Zobrazenia -> Zóny -> Zóna zálohovanie a ImageZobrazenie neúspešných záloh v časti PoruchyZobrazenie Logov z C-Image zálohovanie cez C-Monitor klienta