Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Reporty

Výkazy, výstupné zoznamy, hlásenia k záruke

Tlačové výstupy

K zostavám HW tlačových výstupov sa dostanete prostredníctvom nasledujúcich možností:

  1. HW evidencia -> Sprievodca generovaním výkazov
  2. HW evidencia -> Sumárny prehľad spoločnosti
  3. Export stromu organizačnej štruktúry
  4. Hlásenia k expirácii záruky - Porucha CM a jej potvrdenie

Výkazy

Pre rýchly prístupu k ľubovoľnému reportu je pripravený dialóg pre jeho generovanie. Je dostupný z menu HW audit -> Sprievodca generovaním výkazov. V ľavej časti si zvolíte aký druh výkazu chcete a v spodnej časti si zvolíte výstupnú formu.

Generovanie výkazov HW evidencií

Obrázok: Generovanie výkazov HW evidencií


Údaje k evidencii v sumárnom reporte spoločnosti

Sumárny prehľad spoločnosti obsahuje v zozname nákupných dokladov (v štvrtom hárku Nakúpený SW a HW) aj doklady z nákupu Hardvéru a v evidenčnej karte zariadenia (v prvom hárku reportu Evidenčná karta) je vyznačený priradený nákupný doklad.  Sumárny prehľad spoločnosti v rámci HW časti získate v rámci Sprievodcu generovaním výkazov, posledná položka.

 

Strom zariadení z Organizačnej štruktúry

Vyexportovať je možné aj zobrazený strom v Organizačnej štruktúre v aktuálnom zobrazení. Klikne na niektorý objekt  a z kontextového menu vyberte položku Tlačiť.

Vytlačenie stromu organizačnej štruktúry

Obrázok: Vytlačenie stromu organizačnej štruktúry

Hlásenia k expirácii záruky – Porucha CM a jej potvrdenie

Cieľom tohto hlásenia je poskytnúť pri správe majetku vysoký štandard údržby spojený s úsporou prostriedkov pri opravách. Vždy pred ukončením záruky zariadenia  sa má zariadenie skontrolovať a ak vykazuje nejakú chybu, vybaviť jej opravu ešte v rámci záruky. 

Blížiace sa skončenie záruky je notifikované prostredníctvom Poruchy CM v technickej časti Servera CM.

Hlásenie poruchy dostáva pridelený technik spoločnosti mailom a môže si ho pozrieť v CM IT monitoring -> Upozornenia -> Poruchy. V type porúch vyberte : Záruka na hardvér  - vypršanie platnosti (evidencia HW).

Príklad poruchy pre expiráciu záruky

Obrázok: Príklad poruchy pre expiráciu záruky

 

Obrázky: 
Generovanie výkazov HW evidenciíVytlačenie stromu organizačnej štruktúry Príklad poruchy pre expiráciu záruky