Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Úvodné nastavenia CM portálu

Úvodné nastavenie CM portálu sa vykonávajú len raz a to pri prvom prihlásení cez novovytvorené konto Správcu. Ak ešte nemáte konta Správcu, vytvorte si registráciu prostredníctvom Vyskúšajte CM.

Na nasledujúcich obrázkoch sú zobrazené úvodné kroky nastavení CM Portálu a správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť je zaradená do zoznamu zákazníkov, je vyznačená hrubým písmom a slúži ako šablóna technických nastavení pre vytváranie nových Zákazníkov - Spoločností v CM (Zákazník je zase šablónou technických nastavení pre registráciu počítačov). Aktivácia správcovskej spoločnosti je dokončená po prvom prihlásení do CM.

Úvodné privítanie v systéme Customer Monitor s výzvou na doplnenie základných predvolených nastavení

Obrázok: Úvodné privítanie v systéme Customer Monitor s výzvou na doplnenie základných predvolených nastavení

Krok jedna poskytuje možnosť upraviť technické nastavenia správcu ako aj emailov v CM, podrobnejší popis pre nastavenie emailov v CM sa nachádza v časti Aktivácia a scenáre prijímania emailov do CDesk.

Krok 1, technické nastavenia a nastavenia emailov v CM

Obrázok: Krok 1, technické nastavenia a nastavenia emailov v CM

V kroku číslo dva máte možnosť nastaviť parametre pre emailovú komunikáciu medzi CM a C-monitor klientom. Časť informácií z C-Monitora sa do CM servera posielajú mailovou (SMTP) komunikáciou (napr. konfigurácia PC, SW, výsledky zálohovaní a podobne).
Riadiace pokyny zo Servera CM do C-Monitora sú obvykle posielané súčasne aj cez http protokol aj cez mailovú (POP3) komunikáciu.
Čím je zachovaná plná ovládateľnosť C-Monitor klienta aj v prípade výpadku jedného typu komunikácie. Preto je potrebné mať správne nastavené tieto parametre.

Krok 2 - nastavenie Proxy, POP3 a SMTP serverov

Obrázok: Krok 2 - nastavenie Proxy, POP3 a SMTP serverov

V kroku číslo tri si nastavíte Priority požiadaviek a dobu ich odozvy bližšie informácie o tomto nastavení sú popísané v časti Priority požiadaviek.

Krok 3 - Nastavenie prioroty CDesk požiadaviek

Obrázok: Krok 3 - Nastavenie prioroty CDesk požiadaviek

V kroku číslo 4 si vytvoríte prvého operátora, bližšie informácie o nastavení konta operátora sú popísané v časti Operatori a Skupiny.

Krok 4 - Vytvorenie prvého operátorského konta

Obrázok: Krok 4 - Vytvorenie prvého operátorského konta

Po dokončení úvodných nastavení môžete začať pracovať so systémom Customer Monitor.

Finálne okno s odporúčaniami na ďalšie nastavenia systému

Obrázok: Finálne okno s odporúčaniami na ďalšie nastavenia systému 

Ďalej pokračujte článkom  Ako funguje CM >> Ako začať, bod č.3

Obrázky: 
Úvodné privítanie v systéme Customer Monitor s výzvou na doplnenie základných predvolených nastaveníKrok 1, technické nastavenia a nastavenia emailov v CM Krok 2 - nastavenie Proxy, POP3 a SMTP serverovKrok 3 - Nastavenie prioroty CDesk požiadaviek Krok 4 - Vytvorenie prvého operátorského kontaFinálne okno s odporúčaniami na ďalšie nastavenia systému