Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Emailová komunikácia z C-Monitora

Emailovú komunikáciu z C-Monitora si môžete zobraziť po vstupe do schedulera ako je znázornené na nasledujúcom obrázku, popis jednotlivých častí sa nachádza pod obrázkom.

Emailová komunikácia z C-Monitora

Obrázok: Emailová komunikácia z C-Monitora

Emails from Tasks, Watches waiting for sending - emaily určené pre operátorov a zákazníkov, notifikačné emaily z úloh a watches čakajúce na odoslanie, po odoslaní niesú nikde  archivované a sú normálne čitateľné

Received, processed Emails - Sprocesované emaily prijaté cez POP3

Emails waiting for sending - Výsledky naplánovaných úloh čakajúce na spracovanie

Emails - All (without waiting for sending)

Sent Emails - C-Monitor System Messages - Štandardne vypnuté: odoslané systémové správy z C-Monitora (monitorlog.log, watches.log)

Sent Emails - User and System tasks Results - emaily, ktoré sú určené pre CM server, úspešne odoslané

Sent Emails - Response to CM queries - Odpovede emailom na požiadavky z CM servera, doručené aj POP3 aj HTTP napr. vyžiadanie zoznamu partícií

Not Sent Emails - Disabled  - Archív správ z vypnutých funkcií

Not Sent Emails - Failed  - Zlyhané správy