Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Monitorovanie nárastu alebo poklesu hodnoty

Nastavenie monitoringu nárastu resp. poklesu hodnoty

Pre nastavenie tejto podmienky je potrebná verzia C-Monitor klienta 2.9. Od verzie 3.1.744.9 pribudla Podpora funkcií "Change of" a "Max change of" vo funkciách Performance Counter, Memory Usage, Hardware Monitoring, Enviroment Monitoring snmp a aj http.

Samotné nastavenie urobíte cez C-Monitor konzolu cez editáciu existujúceho Watchu. Ako príklad si môžeme ukázať rozšírenie Watchu moniturujúceho voľné miesto na disku.

V prvom rade kliknite na Vami zvolený watch pravým tlačidlom myši a zvoľte "Edit Watch" (alebo kliknite na zvolený watch 2x).

Editácia existujúceho Watchu

Obrázok: Editácia existujúceho Watchu

Následne pomocou zeleného "+" pridajte ďalšiu podmienku.

Pridanie novej podmienky do existujúceho Watchu

Obrázok: Pridanie novej podmienky do existujúceho Watchu

V dialógu pre pridanie novej podmienky budete mať dve nové možnosti a to:

 • Change of 'Free Space On Disk X:'
 • Max change of 'Free Space On Disk X:'

Obe podmienky majú dynamický názov tvoriaci sa podľa názvu predchádzajúcej podmienky. 

Change of 'Prev. Condition'

Ide o podmienku počítajúcu rozdiel (kladný alebo záporný) v čase. Je možné ju nastaviť na sledovanie Increase (nárastu) alebo Decrease (poklesu) hodnoty predchádzajúcej podmienky (v tomto prípade voľného miesta na disku).

Pre vytvorenie podmienky nastavte:

 • Trend ktorý chcete sledovať (stúpajúci/klesajúci)
 • Interval v ktorom sa budú hodnoty porovnávať (1 minúta až 4 týždne)
 • Operátor (<, =, >)
 • Hodnotu rozdielu
 • Jednotku (v prípade iných ako % je konverzia robená automaticky CM klientom)
 • Interval zasielania hodnoty na CM server

Nastavenie Watchu pre monitorovanie rozdielu hodnoty

Obrázok: Nastavenie Watchu pre monitorovanie rozdielu hodnoty

Max change of 'Prev. Condition'

Ide o podmienku nastavujúcu hornú alebo spodnú hranicu notifikácie. Pri nastavení maximálnej tolerancie je samotná podmienka prispôsobivá. Ak máte napr. aktuálne na disku 50GB voľného miesta, a nastavíte Max change na Decrease > 10GB, budete notifikovaný akonáhle Vám voľné miesto klesne O 10GB (aktálne na 40GB). Avšak ak sa voľné miesto časom zvýši na napr. 65GB, posunie sa automaticky aj hranica podmienky (v tomto prípade na 55GB). Takýto istý princíp platí aj pre Increase.

Pre vytvorenie podmienky nastavte:

 • Trend ktorý chcete sledovať (stúpajúci/klesajúci)
 • Operátor (<, =, >)
 • Hodnotu rozdielu
 • Jednotku (v prípade iných ako % je konverzia robená automaticky CM klientom)
 • Interval zasielania hodnoty na CM server

Nastavenie Watchu pre monitorovanie maximálneho rozdielu

Obrázok: Nastavenie Watchu pre monitorovanie maximálneho rozdielu

Varovanie: Podmienka sa vždy vzťahuje len na predchádzajúcu platnú podmienku. V prípade ak ju chcete zadať napr. pre iný disk stačí ju v zozname posunúť pod podmienku "Free space on Disk Y".

Obe podmienky môžu byť použité na jednu hodnotu. Na obrázku nižšie je znázornený príklad oboch podmienok vzťahujúcich sa na "Disk D" ale nie na "Disk C".

Zoradenie podmienok

Obrázok: Zoradenie podmienok