Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Easyclick konto

Easyclick konto pre kontaktnú osobu zákazníka sa vytvára automaticky ihneď pri registrácii zákazníka pomocou predvolenej voľby Vytvoriť Easyclick konto. Budete mať prístupnú funkciu zadávania požiadaviek prostredníctvom Customer Desk Easyclick požiadaviek, tj. po dvojitom kliknutí na ikonku C-Monitor klienta, na počítači sa otvorí jednoduchý formulár pre zadanie novej požiadavky.

  • Oprava nefunkčného Easyclick konta - nefunkčným sa Easyclick konto stáva vtedy ak sa premenuje zákazník alebo ak niekto Easyclick konto vymaže - easyclick funguje ak je názov easyclick konta v tvare customer_nameeasyclick

Vytvorenie Easyclick konta pre zákazníka (dodatočne, mimo sprievodcu)

Ak ste neoznačili možnosť vytvoriť Easyclick konto automaticky pri vytváraní nového zákazníka, máte možnosť vytvoriť  Easyclick konto dodatočne. Konto sa vytvára kliknutím na tlačidlo ‘Pridať’ v Admin zóna -> Používatelia -> Zákaznícke kontá kde v časti Typ konta označíte voľbu Easyclick konto. Easyclick konto môže vytvárať buď správca alebo operátori.

Popis vybraných položiek:

  1. Typ konta – zvoľte Easyclick konto
  2. Prihlasovacie meno, heslo – ponechajte prázdne, po zvolení typu konta na Easyclick tieto možnosti nie sú prístupné.
  3. Stačí zvoliť zákazníka (max. jedného), ktorému konto patrí, vypísať ostatné povinné položky a Easyclick konto je hotové.

Poznámka : Cez Easyclick konto nie sú prístupné požiadavky zadané po ručnom prihlásení sa k Serveru CM.

Vytvorenie nového Easyclick konta

Obrázok: Vytvorenie nového Easyclick konta

Prispôsobiť si možno úvodné zobrazenie po prihlásení. Na výber je Posledný zobrazený modul, Úvodný prehľad CM a Zoznam požiadaviek:

Prispôsobenie úvodného zobrazenia po prihlásení

Obrázok: Prispôsobenie úvodného zobrazenia po prihlásení

Nastavenie filtrovania zoznamu Easyclick požiadaviek vyvolaného z PC

Obrázok: Nastavenie filtrovania zoznamu Easyclick požiadaviek vyvolaného z PC

 

Medzi nové funkcie v Easyclick konte patrí Autorizácia Easyclick požiadaviek cez konto zákazníka/operátora. Funkcia slúži na autorizáciu zákazníka, operátora, prípadne nadriadeného pri vytváraní požiadaviek. Hlavným zmyslom je zamedzenie vytvárania duplicitných, zbytočných alebo neaktuálnych požiadaviek. Požiadavky sú takto regulované poverenou osobou a autorizačné údaje sa preberajú z regulárneho konta zákazníka. Funkcia je predvolene vypnutá a môže fungovať v režime povinná alebo voliteľná.

Nastavenie autorizácie požiadaviek cez konto zákazníka/operátora

Obrázok: Nastavenie autorizácie požiadaviek cez konto zákazníka/operátora

Priradenie zákazníka k Easyclick kontu

Obrázok: Priradenie zákazníka k Easyclick kontu