Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Prehľad preddefinovaných šablón

Preddefinované šablóny na sledovanie zdravia systémov  

Preddefinované šablóny na sledovanie výkonu systémov 

 

 

Preddefinované šablóny na sledovanie zdravia systémov  

K preddefinovaným šablónam na sledovanie zdravia systému sa dostanete po kliknutí na tray ikonu Scheduler – Monitor Console. Následne v menu naľavo vyberte možnosť Watches – monitoring a kliknite na ikonu wizard.

Ikona wizard v okne Watches – monitoring

Obrázok: Ikona wizard v okne Watches – monitoring

Po kliknutí sa zobrazí nové modálne okno. Prejdite do časti Health of system a následne zaškrtnite možnosť Predefined health templates. Po výbere konkrétnej šablóny kliknite na tlačidlo Next a pokračujte v konfigurácii danej šablóny podľa nižšie popísaných pokynov.

Preddefinované šablóny na sledovanie zdravia systémov

Obrázok: Preddefinované šablóny na sledovanie zdravia systémov

Pre zobrazenie konkrétnych watche prejdite vo webovej aplikácii do CM->Zobrazenia->Watches a následne v paneli pre vyhľadávanie zadajte potrebné parametre.

APC UPS Low energy, APC UPS Status 

Preddefinovaný watch pre monitoring záložných zdrojov (UPS) od výrobcu APC. Primárne upozorňujú na výpadok prívodu elektriny a nízkej kapacity batérie. K fungovaniu watchu je potrebné nainštalovať softvér PowerChute, ktorý cez SNMP protokol odovzdáva informácie načítané z UPS. Do nastavenia watchu zadáte IP adresu počítača, na ktorom PowerChute je prevádzkovaný.  

Vstupné údaje k nastaveniu watchu APC UPS Low energy

Obrázok: Vstupné údaje k nastaveniu watchu APC UPS Low energy

Vstupné údaje k nastaveniu watchu APC UPS

Obrázok: Vstupné údaje k nastaveniu watchu APC UPS

Príklad watchu s načítanými údajmi z  APC UPS

Obrázok: Príklad watchu s načítanými údajmi z APC UPS

Eaton/MGE UPS Status

Preddefinovaný watch pre monitoring záložných zdrojov (UPS) od výrobcu Eaton Primárne upozorňujú na výpadok prívodu elektriny a nízkej kapacity batérie. Watch vyčítava informácie cez sieťové rozhranie UPS, preto je nevyhnutné, aby monitorovaná UPS mala nainštalovanú sieťovú kartu, napríklad Network-M2. Do watchu zadávate IP adresu UPS.  

Vstupné údaje k nastaveniu watchu Eaton UPS/MGE UPS Status

Obrázok: Vstupné údaje k nastaveniu watchu Eaton UPS/MGE UPS Status

Príklad watchu s načítanými údajmi z Eaton UPS MGE UPS Status

Obrázok: Príklad watchu s načítanými údajmi z Eaton UPS MGE UPS Status

MS SQL – Access test

Preddefinovaný watch, ktorým sa testuje pripojenie k databáze. Watch je súčasne ukážkou monitorovania cez VBS skripty, kde z nastavenia watchu sú do vnútra VBS odovzdané vstupné údaje a hodnoty, ktoré VBS počas svojho behu generuje, sú odovzdávané naspäť do watchu 

Vstupné údaje k nastaveniu watchu MS SQL – Access test

Obrázok: Vstupné údaje k nastaveniu watchu MS SQL – Access test

QNAP Health  

Preddefinovaný watch pre monitoring NAS zariadení od výrobcu QNAP. Okrem samotnej dostupnosti QNAP-u monitoruje najmä voľné miesto a zdravie diskových polí, S.M.A.R.T. stav samotných diskov. Na QNAP-e je potrebné povoliť SNMP službu a vo watchi nastavíte IP adresu QNAP-u. Konfiguráciu QNAP-u watch deteguje automatizovane.  

Vstupné údaje k nastaveniu watchu z NAS QNAP

Obrázok: Vstupné údaje k nastaveniu watchu z NAS QNAP

Príklad watchu s načítanými údajmi z NAS QNAP

Obrázok: Príklad watchu s načítanými údajmi z NAS QNAP

SYNLOGY Health Status

Preddefinovaný watch pre monitoring NAS zariadení od výrobcu SYNLOGY. Okrem samotnej dostupnosti SYNLOGY monitoruje najmä voľné miesto a zdravie diskových polí, S.M.A.R.T. stav samotných diskov. Na SYNLOGY je potrebné povoliť SNMP službu a vo watchi nastavíte IP adresu SYNLOGY. Konfiguráciu SYNLOGY watch deteguje automatizovane.  

Vstupné údaje k nastaveniu watchu z NAS SYNOLOGY

Obrázok: Vstupné údaje k nastaveniu watchu z NAS SYNOLOGY

Príklad watchu s načítanými údajmi z NAS SYNOLOGY

Obrázok: Príklad watchu s načítanými údajmi z NAS SYNOLOGY

VMware ESX 6.5-U2 and higher health plugin, VMware ESX health plugin

Preddefinovaný watch pre monitoring hardvéru serverov prostredníctvom virtualizačného nástroja VMware. Monitoring prebieha cez webovú službu s autentifikáciu cez meno a heslo, Používateľa pre monitoring musíte vytvoriť v konzole VMware. Rozsah a detailnosť poskytovaných informácií závisí od kombinácie verzie VMware. Obvykle sú poskytované stavy k hlavným súčastiam serverov, ako sú napríklad system (board), diskový subsystém, procesory, ventilátory, napájacie zdroje, modelové označenie servera. Relatívne často je vidieť konfigurácia diskových polí, zoznamu diskov, stav batérie na radiči.  

 Vstupné údaje k nastaveniu watchu z VMware ESX 6.5-U2 and higher health plugin

Obrázok: Vstupné údaje k nastaveniu watchu z VMware ESX 6.5-U2 and higher health plugin

Príklad watchu s načítanými údajmi z VMware ESX health plugin

Obrázok: Príklad watchu s načítanými údajmi z VMware ESX health plugin

VMware ESX only Free Space 

Preddefinovaný watch na sledovanie voľného miesta datastorov pripojených priamo do VMware. Monitoring prebieha cez webovú službu s autentifikáciu cez meno a heslo, Používateľa pre monitoring musíte vytvoriť v konzole VMwareWatch po pripojení na VMware deteguje konfiguráciu datastorov automaticky.  

Vstupné údaje k nastaveniu watchu z VMware ESX only Free Space

Obrázok: Vstupné údaje k nastaveniu watchu z VMware ESX only Free Space

Príklad watchu s načítanými údajmi z VMware ESX only Free Space

Obrázok: Príklad watchu s načítanými údajmi z VMware ESX only Free Space

Preddefinované šablóny na sledovanie výkonu systémov 

K preddefinovaným šablónam na sledovanie zdravia systému sa dostanete po kliknutí na tray ikonu Scheduler – Monitor Console. Následne v menu naľavo vyberte možnosť Watches – monitoring a kliknite na ikonu wizard.

Ikona wizard v okne Watches – monitoring

Obrázok: Ikona wizard v okne Watches – monitoring

Po kliknutí sa zobrazí nové modálne okno. Prejdite do časti Performance a následne zaškrtnite možnosť Predefined performance templates. Po výbere konkrétnej šablóny kliknite na tlačidlo Next a pokračujte v konfigurácii danej šablóny podľa nižšie popísaných pokynov.

Preddefinované šablóny na sledovanie výkonu systémov

Obrázok: Preddefinované šablóny na sledovanie výkonu systémov

Pre zobrazenie konkrétnych watche prejdite vo webovej aplikácii do CM->Zobrazenia->Watches a následne v paneli pre vyhľadávanie zadajte potrebné parametre.

General performance 

Daný watch rozsahovo je podobný ako Online informácie vyjadrujúce zaťaženie počítača. Online informácie sa však uchovávajú len 48 hodín a nie sú notifikované. Watche uchovávajú údaje až do dvoch mesiacov a poskytujú cielenú notifikáciu. Vrámci tohto watchu sa sleduje: zaťaženie CPU [%], obsadenie RAM [%], celková aktivita diskov a preťaženie diskov pri čítaní a zápise [Queue Length – bežná hodnota je 0 alebo 1. Hodnoty 2 a vyššie signalizujú preťaženie.]

Vstupné údaje k nastaveniu watchu z General performance

Obrázok: Vstupné údaje k nastaveniu watchu z General performance

Príklad watchu s načítanými údajmi z General performance

Obrázok: Príklad watchu s načítanými údajmi z General performance

MS SQL Query response time 

Vstupné údaje k nastaveniu watchu z MS SQL Query response time

Obrázok: Vstupné údaje k nastaveniu watchu z MS SQL Query response time

MS SQL Query with table response time 

Tento watch slúži na meranie času odozvy nad databázou formou zápisu a vymazania údajov z tabuliek. Do watchu je potrebné zadať server, databázu a prihlasovacie údaje. Skript si vytvorí vlastnú tabuľku s názvom dbo.cmonitortest14051123654. Tabuľku následne vyplní náhodne generovanými údajmi a nakoniec ju vymaže. Čas potrebný na tieto operácie je odovzdaný do podmienky watchu a vyhodnotený podľa vami zadaných kritérií.

Vstupné údaje k nastaveniu watchu z MS SQL Query with table response time

Obrázok: Vstupné údaje k nastaveniu watchu z MS SQL Query with table response time

SQL Memory, Page splits, Users

Daný watch k zadanej inštancii MS SQL zaznamenáva vybrané countre monitorujúce využitie pamäte a presuny dát v SQL serveri a počet pripojených používateľov k SQL serveru.

Vstupné údaje k nastaveniu watchu z SQL Memory, Page splits, Users

Obrázok: Vstupné údaje k nastaveniu watchu z SQL Memory, Page splits, Users

SQL Transactions And Deadlocks

Watch sleduje k zadaj inštancii MS SQL počet aktuálne otvorených transakcií a vzájomne blokujúcich sa transakcií.

Vstupné údaje k nastaveniu watchu z SQL Transactions And Deadlocks

Obrázok: Vstupné údaje k nastaveniu watchu z SQL Transactions And Deadlocks

Terminal active sessions 

Watch sleduje počet prihlásených používateľov k terminálovému serveru. Tento údaj môže pomôcť k vysvetleniu súvislosti s inými monitorovanými údajmi.

Vstupné údaje k nastaveniu watchu z Terminal active sessions

Obrázok: Vstupné údaje k nastaveniu watchu z Terminal active sessions