Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Organizácia práce s CDESK

Využite výhody symbiózy našich najlepších nástrojov

Jeden portál, jedno rozhranie, jeden login do dvoch systémov (CDESK + CM), ktoré fungujú v dokonalej synergii. Zaznamenajte si vaše prepojené objektové databázy a sprístupnite dáta z monitoringu IT techniky aj pre zákazníkov. Nástroje CDESK nájdu uplatnenie vo všetkých firmách.

 

 

Spracovanie požiadaviek v CDESK

 

Plánovací kalendár v CDESK

CDESK pre organizáciu práce

  • Prepracovaný Helpdesk - manažment a spracovanie požiadaviek so sledovaním času od prvej odpovede po konečné poskytnuté riešenie; prideľovanie úloh riešiteľom a skupinám; sledovanie spokojnosti zákazníkov s riešením; spracovanie správ
  • Jednoduchá evidencia zákaziek - všetka práca zapísaná na jednom mieste
  • Precízne plánovanie s mechanizmami pre dodržiavanie termínov, pravidelné úlohy, plánovací kalendár
  • Evidencia a účtovanie vykonaných prác, priama fakturácia, možnosť prepojenia s účtovnými systémami
  • Znalostná báza - správa vedomostí na jednom mieste

 

Viac informácií o prepojení s CDESK nájdete na www.cdesk.sk.

 

Prehľad funkcií prepojenia s CDESK

Zobrazujte a prepájajte dáta z oboch systémov
Pracujte so zariadeniami z technickej časti CM v CDESK Požiadavkách
Jednoduchý avšak prepracovaný manažment požiadaviek 
Spracovanie správ rozšírené o automatické e-mailové triedenie na základe registrovanej e-mailovej adresy počítača alebo používateľa
Reporty a štatistiky z oboch systémov – komplexný Sumárny report
Zdieľaná objektová databáza (CMDB)

Pre viac informácii o CDESK navštívte www.cdesk.sk