Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Správca, globálne nastavenia

Konto Správcu je priradené pracovníkovi, ktorý má na starosti riadenie technického oddelenia správcovskej spoločnosti alebo vedúci oddelenia IT. Do jeho náplne bude patriť starostlivosť o kontá operátorov, oprávnení, úprava parametrov vyhodnocovaní a podobne. Správca nemá obmedzenia v oprávneniach a sú mu prístupné všetky položky. Správcovské konto má najvyššie privilégia a sú mu sprístupnené všetky objekty registrované v CM prostredí. Má možnosť upravovať všetky záznamy a plnenia v C-Desku ale nieje určený na bežnú prácu v CM portáli napr. pridávať nové plnenia nemôže vo svojom mene ale len v mene už existujúceho operátora.Toto konto môže byť maximálne jedno.

Hlavnou úlohou Správcu je vytvárať skupiny pre rôzne nastavenia prístupov na CM portál a vytvárať a spravovať kontá operátorov, prideľovať im oprávnenia a upravovať ich zaradenie do skupín.

Správca má možnosť v nastavení operátora označiť voľbu Alias správcu táto voľba zabezpečí že konto operátora sa začne správať ako konto správcu - bude mať rovnaké oprávnenia, a bude môcť meniť rovnaké nastavenia ako Správca.

Nastavenie Alias správcu pre konto operátora

Obrázok: Nastavenie Alias správcu pre konto operátora

Nové konto operátora sa vytvára v časti Admin zóna -> Používatelia -> Operátori a Skupiny ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Viac informácií o vytvorení a nastavení konta operátora sa dočítate v časti Operatori a skupiny.

Pridávanie operátorov a skupín

Obrázok: Pridávanie operátorov a skupín

Úlohou Správcu je aj povolovanie operátorských licencií. V prípade že operátor počas inštalácie C-Monitor klienta zvolí ako typ licencie - Operátor (Premium) táto licencia sa na CM portáli zaradí medzi čakajúce a je ju nutné v časti Admin zóna -> C-Monitor klient -> Licencie  Pomocou horného filtra si vyhladáte konkrétny počítač a v stĺpci Stav bude napísané Čak ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Zobrazenie čakajúcej licencie

Obrázok: Zobrazenie čakajúcej licencie

Následne kliknete na tlačidlo editovať  a v riadku Operátor kliknete na tlačidlo Vybrať  a vyberiete Operátora, ktorému chcete licenciu priradiť, následne kliknete na tlačidlo  Akceptovať .

Výber operátora a akceptácia operátorskej licencie

Obrázok: Výber operátora a akceptácia operátorskej licencie
Obrázky: 
Nastavenie Alias správcu pre konto operátoraPridávanie operátorov a skupínZobrazenie čakajúcej licencieVýber operátora a akceptácia operátorskej licencie