Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Obsah licenčného súboru (license.apk)

Licencia pre C-Monitor - jej obsah a forma.

 

Licencia pre C-Monitor obsahuje okrem licenčných údajov aj nastavenia k prevádzke C-Monitora. Preto, ak sa aktualizujú nastavenia C-Monitor klienta na CM Portáli, sa generuje nová licencia pre daný počítač.

Licencia je prezentovaná súborom license.apk umiestneným v adresári  \CMonitor\CNF.  Licencia sa generuje pri každej zmene nastavenia vykonanej na portáli.

V licenčnom súbore sú napríklad tieto nastavenia :

- registračné informácie (údaje zadané pri registrácii)
- adresa CM servera 
- emailová adresa, SMTP server pre doručovanie systémových správ  
- POP3 nastavenia pre správy z CM Servera
- spôsob odosielania, servery, adresy pre notifikačné správy
- údaje pre Easyclick konto
- adresy serverov pre doplnkové online informácie (Ping PL, RTT)
- interal C-Monitor tick, intervaly pre komunkáciu, vyhodnocovanie

Poznámka : V licenčnom súbore nie sú naplánované úlohy ani nastavenia Watches.

V prípade potreby prečítať obsah licencie, použite program APKLite.exe umiestnený v kmeňovom adresári \CMonitor. 

Ukážka z programu APKLite.exe k čítaniu licenčného súboru s nastaveniami license.apk

Obrázok: Ukážka z programu APKLite.exe k čítaniu licenčného súboru s nastaveniami license.apk
Obrázky: 
Ukážka z programu APKLite.exe k čítaniu licenčného súboru s nastaveniami license.apk