Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Pre vedenie IT spoločnosti

Reporty pre Manažment :

Úvodný prehľad
Počet aktuálnych porúch u zodpovedného pracovníka

Ďalšie reporty pre vedenie sú súčasťou CDESK. Čítať viac
 

 

Úvodný prehľad


Úvodný prehľad je voliteľná prvá stránka po prihlásení regulérnym kontom do CM. Nachádza sa v ňom zoznam aktuálne končiacich alebo nedávno zmeškaných C-Desk požiadaviek s názornou grafickou štatistikou k plneniu C-Desk požiadaviek a v spodnej časti sú zobrazené Poruchy CM, aby Operátor bol informovaný o práve vyskytnutých technických problémoch. Je dostupná ako pre Operátorov (zobrazenie nastavuje Správca v Profile Operátora), tak aj pre Zákaznícke kontá (zobrazenie nastavuje Operátor v profile Zákazníckeho konta).

 

Úvodný prehľad

Obrázok: Úvodný prehľad

 

Počet aktuálnych porúch u zodpovedného pracovníka

Pre správne fungovanie spoločnosti je dôležitý dobrý stav zariadení zákazníka ako aj úspešné spúšťanie pravidelne naplánovaných úloh ako sú napríklad zálohovania. Customer Monitor vám ponúka report aktuálnych porúch zodpovedného operátora. Tento report si môžete zobraziť v časti  CM IT monitoring -> Manažerské informácie -> Reporty voľbou reportu  Poruchy operátorov. Postup vytvorenia reportu porúch operátorov ako aj jeho export do excelu je znázornený na nasledujúcich obrázkoch.

Zobrazenie počtu aktuálnych porúch u zodpovedného pracovníka

Obrázok: Zobrazenie počtu aktuálnych porúch u zodpovedného pracovníka

Zobrazenie počtu aktuálnych porúch u zodpovedného pracovníka

Obrázok: Zobrazenie počtu aktuálnych porúch u zodpovedného pracovníka

Export počtu aktuálnych porúch u zodpovedného pracovníka do excelu

Obrázok: Export počtu aktuálnych porúch u zodpovedného pracovníka do excelu

 

Obrázky: 
Úvodný prehľadZobrazenie výpisu požiadaviek v omeškaníExport výpisu požiadaviek v omeškaní do exceluZobrazenie štatistiky požiadaviek na operátoraExport štatistiky požiadaviek na operátora do exceluZobrazenie výpisu plnení podľa fakturačných položiek so selekciou na operátoraExport výpisu plnení podľa fakturačných položiek so selekciou na operátora do exceluZobrazenie počtu aktuálnych porúch u zodpovedného pracovníkaZobrazenie počtu aktuálnych porúch u zodpovedného pracovníkaExport počtu aktuálnych porúch u zodpovedného pracovníka do exceluZobrazenie výpisu hodnotení od zákazníkaExport výpisu hodnotení od zákazníka do excelu