Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Správa licencií v CM Portáli a CM-ID

Základné informácie o licenciách

Expiračné dátumy

Zmena licencie C-Monitor klienta (Basic, Standard, Premium)

Ako preregistrovať počítač s platnou licenciou

Ako zmeniť CM-ID

Ako vymazať licenciu (prípadne počítač) v CM Portáli

 

Základné informácie o licenciách.

Z pohľadu správy licencií v CM sú podstatné len licencie C-Monitor inštalovaných klientov. Ostatné licencované funkcie v prípade prenájmu sú dostupné a automaticky zúčtované podľa využitia (funkcie s príplatkom vidíte zúčtované prehľadne v reálnom čase v časti Kredit).

V prípade samostatného servera sú funkcionality dostupné podľa zakúpenej licencie. V prípade prečerpania počtu, je ďalšie využitie zablokované a je potrebné rozšíriť licenciu.

 

Expiračné dátumy licencií

V prípade prenájmu je vaša licencia neustále predlžovaná automaticky v prípade dostatočného kreditu alebo platenia faktúr pri fakturačnom režime. Dátum expirácie je viazaný ku kontu Správcu a tento dátum sa v prípade zmeny distribuuje na jednotlivé inštalácie C-Monitor klientov (aj cez http aj cez POP3 komunikáciu).
V prípade vlastného servera je licencia Správcu neobmedzená, ale z technických a bezpečnostných dôvodov je licencia na C-Monitor klientoch predlžovaná v ročných intervaloch.

Ak je na počítačoch expiračný dátum licencie starší ako je uvedený u Správcu, problém je na niektorom stupni komunikácie a  potenciálne problémy sú :
- C-Monitor klient je vypnutý a neprevzal si nový expiračný dátum
- C-Monitor klient je zapnutý, ale nekomunikuje s CM Serverom (v tom prípade ho ani online v CM)
- C-Monitor klient je zapnutý, komunikuje s CM Serverom online, ale s najvyššou pravdepodobnosťou vám nefunguje z tohto počítača SMTP komunikácia, lebo potvrdenie o prijatí licencie sa posiela do CM Servera len cez SMTP emaily)

Po obnove komunikácie sa má dátum aktualizovať automaticky (max do 1-2hod), ak by sa neaktualizoval, stlačte aktualizovať Licenciu.

Na obrázkoch nižšie nájdete ako si skontrolovať expiračný dátum licencie Správcu a C-Monitor klientov.

Skontrolovanie dátumu expirácie Správcu.

Obrázok: Skontrolovanie dátumu expirácie Správcu.


Skontrolovanie dátumu expirácie licencie na C-Monitor klientoch v CM Portáli.

Obrázok: Skontrolovanie dátumu expirácie licencie na C-Monitor klientoch v CM Portáli.


Skontrolovanie dátumu expirácie licencie na C-Monitor klientoch priamo na počítači (About v C-Monitore alebo v ktoromkoľvek module)

Zmena licencie C-Monitor klienta (Basic, Standard, Premium)

Prepnutie licencie C-Monitor klienta sa realizuje buď v Licencii (Admin.zóna -> C-Monitor klient -> Licencie) alebo v nastavení počítača (Admin.zóna -> Hlavné menu -> Počítače). V rámci licenčných podmienok pri prenájme nie je dovolené okamžité vrátenie licencie po zmene na vyšší typ. Spätné vrátenie licencie Premium na Standard  je povolené urobiť po 1 mesiaci, Spätné vrátenie zo Standard alebo Premium licenei na Basic je dovolené po 3 mesiacoch. O týchto intervaloch ste pred zmenou na vyšší typ transparentne informovaní.

Zmena licencie C-Monitor klienta pre jeden počítač

Obrázok: Zmena licencie C-Monitor klienta pre jeden počítač


Zmena licencie C-Monitor klienta pre viac počítačov naraz

Obrázok: Zmena licencie C-Monitor klienta pre viac počítačov naraz


Upozornenie pri zvyšovaní typu licencie po akom čase bude možné vrátiť sa k nižšej.

Ako preregistrovať počítač s platnou licenciou

Ak sa rozhodnete funkčný C-Monitor klient preregistrovať, napríklad kvôli rozpadnutej komunikácii s CM Serverom,  sú potrebné dva kroky.
 1. Vymazať pôvodnú licenciu na CM Serveri v Admin.zóna -> C-Monitor klient -> Licencie.
 2. Spustiť registračný proces na C-Monitor klientovi (Z Tray menu C-Monitora ->  Konfigurácia -> posledná položka Registration, License Details -> tlačítko New registation (remove current license, settings)

Zmazanie licencie C-Monitor klienta na CM Serveri

Obrázok: Zmazanie licencie C-Monitor klienta na CM Serveri


Spustenie registračného procesu na počítači s už inštalovaným C-Monitor-om

Obrázok: Spustenie registračného procesu na počítači s už inštalovaným C-Monitor-om

Ako zmeniť CM-ID

CM-ID zmeniť je možné bez toho, aby ste museli preregistrovať C-Monitor. Realizuje sa to na CM Portáli a môžete CM-ID meniť aj medzi spoločnosťami. Podmienkou je, aby počítač, na ktorom robíte zmenu bol zapnutý.

Zmena CM-ID počítača cez CM Portál

Obrázok: Zmena CM-ID počítača cez CM Portál

Ako vymazať licenciu (prípadne počítač) v CM Portáli

Najprv je nutné vysvetliť rozdiel medzi počítačom a licenciou, aby ste vymazali len to čo chcete.
Počítač v CM Portáli identifikovaný pomocou CM-ID má na seba naviazané všetky informácie. Ak by ste vymazali počítač, stratíte históriu údajov (ešte cca 6 mesiacov bude v Archíve).  Ak chcete úplne odinštalovať C-Monitor, môžete to spraviť vzdialene cez CM portál, čítajte tu.
Licencia je okrem licenčných parametrov aj nositeľom mnohých konfiguračných nastavení C-Monitora  (aké to sú, je uvedené v článku o obsahu súboru s licenciou - license.apk). Ak ju vymažete, nestráca sa história údajov k počítaču, ale môžete tým nechcene znemožniť CM Serveru rozpoznať C-Monitor klienta, daný počítač už nebude vidieť online a nebude vzdialne ovládateľný. V takomto prípade pomôže len preregistrácia C-Monitora. Vymazanie licencie je už vyššie popísané v bode Ako preregistrovať počítač s platnou licenciou

Obrázky: 
Skontrolovanie dátumu expirácie Správcu. Skontrolovanie dátumu expirácie licencie na C-Monitor klientoch v CM Portáli.Skontrolovanie dátumu expirácie licencie na C-Monitor klientoch priamo na počítači (About v C-Monitore alebo v ktoromkoľvek module)Zmena licencie C-Monitor klienta pre jeden počítačZmena licencie C-Monitor klienta pre viac počítačov narazUpozornenie pri zvyšovaní typu licencie po akom čase bude možné vrátiť sa k nižšej.Zmazanie licencie C-Monitor klienta na CM ServeriSpustenie registračného procesu na počítači s už inštalovaným C-Monitor-omZmena CM-ID počítača cez CM Portál