Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Záložné zdroje (UPS)

Eaton/MGE UPS

UPS APC


Customer Monitor umožňuje monitorovať a vyhodnocovať dôležité parametre záložných zdrojov ako je prítomnosť vstupného napätia, kapacity batérie/zostatok času pre beh na UPS zariadení a ďalšie doplnkové údaje. V prípade výskytu chyby dostávate okamžite upozornenie, že vaša UPS nie je v optimálnom stave a preto sa týmto jednoducho nastaviteľným monitoringom počas prevádzky včas dozviete o výpadku prúdu, v profylaxii dokážete včas zabezpečiť vybité batérie a predísť tak zbytočným výpadkom zariadení.

Monitoring UPS zariadení nastavíte pomocou sprievodcu pre pridanie Watches.

Pridanie nového watchu pomocou sprievodcu
Obrázok: Pridanie nového watchu pomocou sprievodcu

Z predefinovaných šablón si vyberiete typ zariadenia, ktoré chcete monitorovať.

Nastavenie monitoringu UPS pomocou sprievodcu

Obrázok: Nastavenie monitoringu UPS pomocou sprievodcu

Eaton/MGE UPS
 

Pri monitoringu EATON/MGE UPS zariadení sú údaje vyčítavané priamo zo sieťovej karty na UPSke (pomocou CHAT skriptu cez SNMP) a na samotnom počítači. Tam, kde je Watch, netreba nič nastavovať.

Nastavíte len IP adresu sieťovej karty a už sa vám majú úspešne zobrazovať dáta.

Nastavenie IP adresy, ktorú používa UPS

Obrázok: Nastavenie IP adresy, ktorú používa UPS

Po prihlásení na CM portál si môžete kedykoľvek pozrieť aktuálny stav Watchu. Watche sa nachádzajú v časti CM IT monitoring -> Zobrazenia - > Watches (Online monitoring). V tejto časti môžete rovnako upravovať jednotlivé vyhodnocované parametre. Na nasledujúcom obrázku je znázornený Watch pre vyhodnocovanie UPS typu EATON/MGE.

Eaton watch na CM portáli

Obrázok: Eaton watch na CM portáli

 

 

UPS APC

Pri monitoringu UPS zariadení značky APC treba mať nainštalovaného Powerchute Business (odskúšané s verziou 9) a mať zapnutú SNMP službu s čítaním cez Public community pre úspešné fungovanie vyčítavania údajov.

Zoznam parametrov, ktoré sa budú vyhodnocovať

Obrázok: Zoznam parametrov, ktoré sa budú vyhodnocovať

Po prihlásení na CM portál si môžete kedykoľvek pozrieť aktuálny stav Watchu. Watche sa nachádzajú v časti CM IT monitoring -> Zobrazenia - > Watches (Online monitoring). V tejto časti môžete rovnako upravovať jednotlivé vyhodnocované parametre. Na nasledujúcom obrázku je znázornený Watch pre vyhodnocovanie UPS typu APC.

APC watch na CM portáli

Obrázok: APC watch na CM portáli