Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Sledovanie štartu operačného systému

Kontrolu posledného štartu operačného systému je možné na CM Portáli sledovať okrem kontroly cez Watches (Online monitoring) aj cez Online Informácie.
O aktívnu notifikaciu pri zmene stavu watchu sa stará CM Server pomocou E-mailovej notifikácie.

1) Sledovanie cez Watches (Online monitoring)
    Po prihlásení do Customer Monitor portálu treba zvoliť "CM IT monitoring" > "Watches
    (Online monitoring)". Tu sú k dispozícii online informácie o aktuálnom stave watchu.

Watches (Online monitoring)

Obrázok: Watches (Online monitoring)


2) Sledovanie cez Online Informácie
    Jedným z uvádzaných parametrov v Online Informáciách na CM Portáli je hodnota "Computer
    uptime", ktorá informuje o čase behu operačného systému od posledného štartu.
Online informácie

Obrázok: Online informácie3) Informovanie cez notifikačný E-mail
   
Pri štarte operačného systému príde k nesplneniu časovej podmienky "OK" stavu watchu a watch
    sa dostane do "Failed" stavu. Na základe "Failed" stavu je vygenerovaný CM Serverom notifikačný
    E-mail, ktorý informuje prideleného operátora o zmene stavu watchu.
Notifikačný e-mail

Obrázok: Notifikačný e-mail

Obrázky: 
Watches (Online monitoring)Online informácieNotifikačný e-mail