Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Spustenie skonvertovanej C-Image zálohy vo VMware Workstation alebo VMware Player

Skonvertovanú zálohu Windows Server 2008 R2 spustíme pomocou komerčného produktu VMware Workstation (alebo pomocou bezplatnej edície VMware Player popísanej nižšie). Vo VMware Workstation vytvoríme novú virtuálnu mašinu s preddefinovanými parametrami a ako zdrojový disk použijeme našu skonvertovanú zálohu vo formáte .vmdk

Prvý krok k vytvoreniu novej VM vo WMware Workstation.

Vytvorenie novej VM vo WMware Workstation 8

Obrázok: Vytvorenie novej VM vo WMware Workstation 8

Zaklikneme možnost Custom, pre vlastné nastavenie VM a pokračujeme stlačením tlačidla Next.

VMware Workstation - začiatok vytvárania virtuálnej mašiny zo skonvertovanej zálohy C-Image

Obrázok: VMware Workstation - začiatok vytvárania virtuálnej mašiny zo skonvertovanej zálohy C-Image

Zvolíme hardvérovú kompatibilitu pre našu VM, v našom príklade automaticky preddefinovanú Workstation 8.0.

Do ďalšieho menu vstúpime kliknutím na tlačidlo Next

Obrázok: Do ďalšieho menu vstúpime kliknutím na tlačidlo Next

Možnosti zdroja pre inštaláciu OS, my túto možnosť nevyužijeme nakoľko už máme existujúci systém zo zálohy.

Zvolíme možnosť nainštalovať operačný systém neskôr

Obrázok: Zvolíme možnosť nainštalovať operačný systém neskôr

Vyberieme typ OS, taký istý ako máme v zálohe, aby sme mali co najlepšie prispôsobené prostredie pre chod VM.

Vyberieme verziu nášho operačného systému

Obrázok: Vyberieme verziu nášho operačného systému

V ďalšom kroku vyberieme lokalitu pre uloženie VM.

Zvolíme lokalitu pre uloženie novej VM

Obrázok: Zvolíme lokalitu pre uloženie novej VM

Zadáme počet procesorov, ktoré sa použijú vo VM.

Voľba počtu CPU, ktoré sa použijú vo VM

Obrázok: Voľba počtu CPU, ktoré sa použijú vo VM

Pridelíme operačnú pamäť pre VM.

Pridelenie operačnej pamäte pre novú VM

Obrázok: Pridelenie operačnej pamäte pre novú VM

Nastavíme možnosť pripojenia VM do siete.

Možnosti pripojenia do siete

Obrázok: Možnosti pripojenia do siete

Zvolíme typ kontrololéra.

Výber SCSI kontroleru

Obrázok: Výber SCSI kontroleru

V nasledujúcom kroku vyberieme možnosť použitia existujúceho disku (.vmdk), našu skovertovanú zálohu.

Vyberieme možnosť použitia už existujúceho virtuálneho disku

Obrázok: Vyberieme možnosť použitia už existujúceho virtuálneho disku

Nastavíme sa na cestu k .vmdk súboru, ktorý sme vytvorili z C-Image zálohy.

Zvolíme umiestnenie nami vytvorenej VMDK  z pôvodnej C-Image zálohy

Obrázok: Zvolíme umiestnenie nami vytvorenej VMDK z pôvodnej C-Image zálohy

VMware Workstation ponúkne možnosť skonvertovať zálohu do novšieho formátu, v našom príklade ponechávame pôvodný formát.

Ponecháme existujúci formát VM

Obrázok: Ponecháme existujúci formát VM

Ukončíme sprievodcu, ak este potrebujete zmeniť parametre našej VM, kliknite na tlačidlo Customize Hardware.

Kliknutím na tlačidlo Finish dokončíme sprievodcu vytvorením novej VM

Obrázok: Kliknutím na tlačidlo Finish dokončíme sprievodcu vytvorením novej VM

V nasledujúcej časti si ukážeme ako opraviť bootovanie našej VM (Windows Server 2008 R2), nakoľko jej chýba partícia z ktorej OS bootuje. Základom je bootovacie DVD (resp. ISO image v našom príklade) Windows 7 x64, z ktorého nabootujeme vo VM a zvolíme opravu systému, tak ako je uvedené na obrázkoch nižšie.

Prvé nabootovanie VM vo WMware Workstation

Obrázok: Prvé nabootovanie VM vo WMware Workstation

Vstúpime do nastavení VM.

Kliknutím pravým tlačidlom myši na názov našej VM vstúpime do jej nastavení

Obrázok: Kliknutím pravým tlačidlom myši na názov našej VM vstúpime do jej nastavení

Pripojíme ISO image Windows 7 x64 ako emuláciu DVD mechaniky.

Nastavenie cesty k ISO image Windows 7 x64

Obrázok: Nastavenie cesty k ISO image Windows 7 x64

Počas spúšťania VM je potrebné nastaviť bootovanie z ISO image Windows 7 x64, stlačením klávesy ESC vo VM vstúpime do boot menu.

Vstup do boot menu

Obrázok: Vstup do boot menu

Vyberieme bootovanie z CD-ROM mechaniky.

Zvolíme bootovanie z CD-ROM mechaniky

Obrázok: Zvolíme bootovanie z CD-ROM mechaniky

Po natootovaní z CD sa posunieme na druhú obrazovku stlačením tlačidla Next.

Úvodná obrazovka po nabootovaní z ISO Windows 7 x64

Obrázok: Úvodná obrazovka po nabootovaní z ISO Windows 7 x64

Pre opravu bootovania klikneme na možnosť Repair your computer.

Zvolíme možnosť Repair your computer

Obrázok: Zvolíme možnosť Repair your computer

Oprava bootovania nájde chyby k dokončeniu opravy si vyžiada reštart PC. Po tomto kroku ešte stále naša virtuálna mašina nenabootuje, treba ešte raz zopakovať proces opravy bootovania pomocou inštalačného média Windows 7 x64. 

 Reštart PC, proces opravy bootovania následne zopakujeme ešte raz.

Reštart PC po oprave bootovania, postup treba ešta raz zopakovať

Obrázok: Reštart PC po oprave bootovania, postup treba ešta raz zopakovať

Opätovná oprava bootovania systému z nabootovaného média Windows 7 x64.

Opätovná oprava systému z nabootovaného média Windows 7 x64

Obrázok: Opätovná oprava systému z nabootovaného média Windows 7 x64

Klikneme na Startup Repair pre spustenie obnovy bootovania.

Voľba Startup Repair

Obrázok: Voľba Startup Repair

Proces obnovy opraví nájdené chyby a vyžiada si posledný reštart.

Startup Repair nájde a opraví problém s bootovaním

Obrázok: Startup Repair nájde a opraví problém s bootovaním

Po reštarte naša obnovená C-Image záloha do virtuálneho formátu .vmdk úspešne nabootuje.

Úspešne spustená inštancia Windows Server 2008 R2, obnovená z C-Image zálohy

Obrázok: Úspešne spustená inštancia Windows Server 2008 R2, obnovená z C-Image zálohy

V tejto časti bolo vysvetlené akým spôsobom je možné skonvertovať C-Image zálohu (formát .tbi) Windows Server 2008 R2 do virtuálneho formátu .vmdk a následne spustiť tento OS vo virtuálnom prostredí VMware Workstation.

Spustenie VM vo WMware Player

Postup spustenia skonvertovanej zálohy je podobný ako vo VMware Workstation. Na rozdiel od VMware Workstation, treba zálohu skonvertovať pri výbere formátu do VMware Monolithic Sparse  SCSI file. Pri vytváraní VM cez Wizarda, nie je možnosť použiť existujúci vmdk disk, sprievodca automaticky vytvorí nový vmdk disk. Existujúci vmdk disk pripojíme k novovytvorenej VM pomocou manálnej rekonfigurácie konfiguračného .vmx súboru, ako bude zobrazené nižšie.

Konverzia C-Image zálohy do formátu VMware Monolithic Sparse  SCSI file (VMDK).

Vyber virtuálneho formátu VMware Monolithic Sparse SCSI file

Obrázok: Vyber virtuálneho formátu VMware Monolithic Sparse SCSI file

Prvý krok k vytvoreniu VM.

Vytvorenie novej VM cez VMware Player

Obrázok: Vytvorenie novej VM cez VMware Player

Možnosti zdroja pre inštaláciu OS, my túto možnosť nevyužijeme nakoľko už máme existujúci systém zo zálohy.

Zvolíme možnosť nainštalovať operačný systém neskôr

Obrázok: Zvolíme možnosť nainštalovať operačný systém neskôr

Vyberieme typ OS, taký istý ako máme v zálohe, aby sme mali co najlepšie prispôsobené prostredie pre chod VM.

Vyberieme verziu nášho OS

Obrázok: Vyberieme verziu nášho OS

V ďalšom kroku vyberieme lokalitu pre uloženie VM.

Výber lokality pre uloženie VM

Obrázok: Výber lokality pre uloženie VM

Pokiaľ potrebujete upraviť konfiguráciu VM, kliknite na tlačidlo Customize Hardware, pre ukončenie wizarda kliknite na tlačidlo Finish.

Dokončenie sprievodcu zavedením novej VM

Obrázok: Dokončenie sprievodcu zavedením novej VM

Následne musíme našej novej VM manuálne zadať cestu ku skonvertovanému virtuálnemu disku úpravou konfiguračného súboru. Konfiguračný súbor .vmx sa nachádza v adresári, kde je uložená VM a otvoríme ho pomocou Poznámkového bloku (Notepad). Ďalej zmeníme cestu k virtuálnemu disku .vmdk našej skonvertovanej zálohy z C-Image, tak ako je uvedené na obrázku nižsie. Konfiguračný súbor uložíme a spustíme VM.

Úprava konfiguračného súboru .vmx.

Zmena cesty k virtuálnemu vmdk disku

Obrázok: Zmena cesty k virtuálnemu vmdk disku

Ako bolo uvádzané na príklade vyššie (spustenie skonvertovanej zálohy vo VMware Workstation) vykonáme proces obnovy. Taktiež treba nabootovať z DVD Windows 7 x64, dva krát spustiť obnovu systemému a následne obnovená VM nabootuje korektne.

Vstup do nstavení VM pre nastavenie bootovania z ISO image Windows 7 x64 pre opravu bootovania VM.

Vstup do nastavení VM

Obrázok: Vstup do nastavení VM

Pripojíme ISO image Windows 7 x64 ako emuláciu DVD mechaniky.

Pripojíme ISO image Windows 7 x64 ako emuláciu DVD mechaniky.

Obrázok: Pripojíme ISO image Windows 7 x64 ako emuláciu DVD mechaniky.

Vykonáme proces obnovy bootovania totožný s obnovou bootovania vo VMware Workstation vyššie.

Úspešne spustená inštancia Windows Server 2008 R2, obnovená z C-Image zálohy

Obrázok: Úspešne spustená inštancia Windows Server 2008 R2, obnovená z C-Image zálohy

Po oprave bootovania sa naša obnovená inštancia Windows Server 2008R2 z C-Image zálohy spustí vo VMware Player.

Obrázky: 
Vytvorenie novej VM vo WMware Workstation 8VMware Workstation - začiatok vytvárania virtuálnej mašiny zo skonvertovanej zálohy C-ImageDo ďalšieho menu vstúpime kliknutím na tlačidlo NextZvolíme možnosť nainštalovať operačný systém neskôrVyberieme verziu nášho operačného systémuZvolíme lokalitu pre uloženie novej VMVoľba počtu CPU, ktoré sa použijú vo VMPridelenie operačnej pamäte pre novú VMMožnosti pripojenia do sieteVýber SCSI kontroleruVyberieme možnosť použitia už existujúceho virtuálneho diskuZvolíme umiestnenie nami vytvorenej VMDK  z pôvodnej C-Image zálohyPonecháme existujúci formát VMKliknutím na tlačidlo Finish dokončíme sprievodcu vytvorením novej VMPrvé nabootovanie VM vo WMware WorkstationKliknutím pravým tlačidlom myši na názov našej VM vstúpime do jej nastaveníNastavenie cesty k ISO image Windows 7 x64Vstup do boot menuZvolíme bootovanie z CD-ROM mechanikyÚvodná obrazovka po nabootovaní z ISO Windows 7 x64Zvolíme možnosť Repair your computerReštart PC po oprave bootovania, postup treba ešta raz zopakovaťOpätovná oprava systému z nabootovaného média Windows 7 x64Voľba Startup RepairStartup Repair nájde a opraví problém s bootovanímÚspešne spustená inštancia Windows Server 2008 R2, obnovená z C-Image zálohyVyber virtuálneho formátu VMware Monolithic Sparse SCSI fileVytvorenie novej VM cez VMware PlayerZvolíme možnosť nainštalovať operačný systém neskôrVyberieme verziu nášho OSVýber lokality pre uloženie VMDokončenie sprievodcu zavedením novej VMVstup do nastavení VMPripojíme ISO image Windows 7 x64 ako emuláciu DVD mechaniky.Zmena cesty k virtuálnemu vmdk diskuÚspešne spustená inštancia Windows Server 2008 R2, obnovená z C-Image zálohy