Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Obnova celých partícii, disku

Obnova celých partícií, diskov z C-Image zálohy je popísaná v texte nižšie.

Upozornenie: Pre obnovu systémovej partície priamo na PC s poškodeným diskom napr. zo zálohy na USB disku je nutné použiť spôsob, obnovy využitím Recovery Boot CD (USB), ktorý je popísaný v časti Recovery Boot CD (USB).

Obnovu zálohy spravíte pomocou modulu C-Image, ktorý spustíte cez Tray menu C-Monitor ikonky ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

 Spustenie C-Image pre obnovu záloh cez Tray menu C-Monitor ikonky

Obrázok: Spustenie C-Image pre obnovu záloh cez Tray menu C-Monitor ikonky

Pre obnovu dát zo zálohy kliknete na tlačidlo Restore, Validate. Voľba obnovy zálohy

Obrázok: Voľba obnovy zálohy

Na nasledujúcom okne máte na výber z dvoch možností:

1. Restore (automatic) - väčšina nastavení sa realizuje automaticky je potrebná minimálna asistencia.

2. Restore (Normal) - sprístupní sa väčšie množstvo voliteľných nastavení - táto možnosť je spomenutá v texte nižšie.

Zvolíte si buď automatický typ obnovy alebo normálny

Obrázok: Zvolíte si buď automatický typ obnovy alebo normálny

Vyberiete si zálohu, ktorú chcete obnoviť.

Vyeriete si Image, ktorý chcete obnoviť

Obrázok: Vyeriete si Image, ktorý chcete obnoviť

V tomto okne sa vám zobrazí partícia, ktorá sa bude zo zálohy obnovovať odporúčame ponechať predvolené nastavenia.

Ponecháte predvolené hodnoty, oznamuje o tom, ktorá partícia sa bude obnovovať

Obrázok: Ponecháte predvolené hodnoty, oznamuje o tom, ktorá partícia sa bude obnovovať

Vyberiete si partíciu na ktorú chcete zálohu obnoviť.

Vyberiete si miesto kam sa má Image záloha obnoviť

Obrázok: Vyberiete si miesto kam sa má Image záloha obnoviť

Upozornenie, že na cieľová partícia bude vymazané všetky dáta.

Upozornenie že cielová partícia bude vymazaná

Obrázok: Upozornenie že cielová partícia bude vymazaná

Pokročilé nastavenia, odporúčame ponechať predvolené hodnoty. V prípade obnovy viacerých partícií odporúčame nastaviť systémovú partíciu ako aktívnu - voľba Set Active.

Set Active - Ak zvolíte túto možno, Image for Linux spraví z obnovovanej partície aktívnu po dokončení obnovy, pri obnove viacerých partícií je dôležité aby ste mali systémovú partíciu nastavenú ako aktívnu.Update BOOT.INI - Ak zvolíte túto možnosť, Image for Linux aktualizuje všetky záznamy partícií v súbore BOOT.INI nájdenom na obnovenej partícii, čo môže byť užitočné pri obnove Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 a serverových operačných systémov Windows 2008 a vyššie operačných systémov na nový disk alebo umiestnenie.Update Boot Partition - táto voľba aktualizuje všetky odkazy obnoveného diskového oddielu do aktívneho bootovacieho oddielu na cieľovom disku. To je užitočné v situáciách keď sa spúšťací (boot) oddiel líši od systémového.

Pokročilé nastavenia odporúčame ponechať predvolené hodnoty

Obrázok: Pokročilé nastavenia odporúčame ponechať predvolené hodnoty

Pre začiatok obnovy zálohy kliknite na tlačidlo Štart.

Kliknutím na tlačidlo štart začnete obnovu

Obrázok: Kliknutím na tlačidlo štart začnete obnovu

Na nasledujúcom obrázku je znázornený priebeh obnovy partície zo zálohy.

Priebeh obnovy

Obrázok: Priebeh obnovy

Obnova je úspešne skončená.

Obnova je skončená

Obrázok: Obnova je skončená

 

Obrázky: 
Spustenie C-Image pre obnovu záloh cez Tray menu C-Monitor ikonkyVoľba obnovy zálohyZvolíte si buď automatický typ obnovy alebo normálnyVyeriete si Image, ktorý chcete obnoviť Ponecháte predvolené hodnoty, oznamuje o tom, ktorá partícia sa bude obnovovaťVyberiete si miesto kam sa má Image záloha obnoviťUpozornenie že cielová partícia bude vymazanáPokročilé nastavenia odporúčame ponechať predvolené hodnotyKliknutím na tlačidlo štart začnete obnovuPriebeh obnovyObnova je skončená