Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Reporty k zálohovaniam

V CM je pre vás pripravených viacero typov reportov zo zálohovaní, ktoré poskytujú okamžitý prehľad o nastavení zálohovania na konkrétnom PC. Dobrú výstupnú zostavu je možné v CM urobiť exportom do Excelu z aktuálneho zobrazenia v Zónach.

Reporty

Výstupná zostava cez export xls. v zónach

Reporty

Máte na výber zobraziť Reporty o zálohovaniach pre jednu alebo viacero zákazníkov naraz , kliknutím na tlačidlo Export (Export označených zákazníkov) sa presuniete do nasledujúceho okna kde si už vyberáte konkrétny report, o ktorý máte záujem. Reporty nájdete v časti CM IT monitoring -> Manažerské informácie ->  Reporty -> Zálohovanie a Image.

Vstup do reportov a export pre vybraného zákazníka

Obrázok: Vstup do reportov a export pre vybraného zákazníka

Ako prvý si predstavíme Report - Nastavenie Zálohovania a Image (Excel). V spodnej časti obrazovky si vyberiete zariadenia, pre ktoré chcete tento report zobraziť a následne kliknete na tlačidlo Export označených.Report nastavenia zálohovania a image - Excel

Obrázok: Report nastavenia zálohovania a image - Excel

V tomto reporte sa nachádza prehľad všetkých dôležitých informácií o zálohovaní v kompaktnej forme.

Report - Nastavenie Zálohovania a Image (Excel)

Obrázok: Report - Nastavenie Zálohovania a Image (Excel)

Tento istý report ale vo formáte html. má výhodu oproti verzii v exceli že je ľahko tlačiteľný.

Druhý dôležitý report je História a rozvrh Zálohovania a Image (Graf). V spodnej časti obrazovky si rovnako vyberiete zariadenia, pre ktoré chcete tento report zobraziť a následne kliknete na tlačidlo Export označených.

Report História a rozvrh Zálohovania a Image (Graf)

Obrázok: Report História a rozvrh Zálohovania a Image (Graf)

Tento report vám zobrazí časový prehľad zálohovaní podľa cieľu záloh, slúži na vylúčenie prekrývania dôležitých zálohovaní. Pomáha pre zjednodušenie vizuálnej kontroly historicky úspešných záloh. 

Report História a rozvrh Zálohovania a Image (Graf)

Obrázok: Report História a rozvrh Zálohovania a Image (Graf)

Report Stav Zálohovania a Image. V tomto reporte sa nachádzajú výsledky priebeh zálohovaní, ako aj informácie o cieľovom úložisku, voľnom mieste v cielovej zložke po vykonaní zálohy, čas spustenia, nastavenie spúšťania zálohovania a používateľa, pod ktorým sa zálohovania spúšťa.

Report stav Zálohovania a Image

Obrázok: Report stav Zálohovania a Image

Vyexportovanie aktuálneho výberu do excelu v časti zóny
Obrázok: Vyexportovanie aktuálneho výberu do excelu v časti zóny

Výstupná zostava cez export xls. v zónach

Výstupnú zostavu zo zóny Zálohovanie a Image máte možnosť zobraziť aj v časti CM IT monitoring -> Zobrazenia -> Zóny -> Zálohovanie a Image následne zvolíte export do Excelu ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Report stav Zálohovania a Image

Obrázok: Report stav Zálohovania a Image

Obrázky: 
Vstup do reportov a export pre vybraného zákazníkaReport nastavenia zálohovania a image - ExcelReport - Nastavenie Zálohovania a Image (Excel)Report História a rozvrh Zálohovania a Image (Graf)Report História a rozvrh Zálohovania a Image (Graf)Report stav Zálohovania a ImageReport stav Zálohovania a ImageVyexportovanie aktuálneho výberu do excelu v časti zóny