Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Automatizovaný zoznam PC, SRV

Automatizovaný zoznam PC, SRV,  údaje zo  zariadení sú zozbierané na základe komunikácie z C-Monitora.

Výsledné zostavy sú dostupné v rôznych častiach CM Portálu. Detailnejší popis jednotlivých častí nájdete v podmenu.

Počítače - zoznam počítačov vo firme s údajmi o aktuálnom používateľovi, s kontaktom na používateľa, nachádzajú sa tu ikony pre vzdialený prístup na počítač, os a office info ako aj údaje o HW

Zóny - hardvér - obsahujú podrobný rozpis jednotlivých častí HW na počítači

časť Hardvérová evidencia - prehľad topológie siete s detailami HW pre konkrétne zariadenia

Zmeny hardvéru v čase - sledovanie zmien HW v čase pri jednodňových vzorkách z C-Monitora

Zozbierané konfig. údaje z PC - konfiguračné  údaje zozbieravané C - Monitorom