Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Spôsob kontroly – chyby

Informácie o neúspešnom VMware zálohovaní na CM Portáli

Informácie o neúspešnom VMware zálohovaní priamo na počítači

Informácie o neúspešnom VMware zálohovaní na CM portáli

Informácie o VMware zálohovaní nájdete v časti CM IT monitoring -> Zobrazenia -> Zóny -> Zóna zálohovanie a Image. Nachádzajú sa tu informácie o nastavení zálohovania, informácie o poslednom výsledku zálohovania a môžete si tu prezrieť log zo zálohovania.

Zobrazenie zálohovania v časti zóny s výsledkom zálohovania a možnosťou prezrieť si Log zo zálohovania

Obrázok: Zobrazenie zálohovania v časti zóny s výsledkom zálohovania a možnosťou prezrieť si Log zo zálohovania

Chyby generované z neúspešných VMware zálohovaní sa nachádzajú v časti CM IT monitoring -> Upozornenia -> Poruchy. Spolu so zaznamenaním poruchy na CM portáli sa automaticky vygenereju email o neúspešnom zálohovaní, ktorý je poslaný používateľovi a technikovi priradenému k danej spoločnosti.

Zobrazenie chybných zálohovaní v časti poruchy

Obrázok: Zobrazenie chybných zálohovaní v časti poruchy

Email o neúspešnom VMware zálohovaní vygenerovaný všetkým zainteresovaným osobám

Obrázok: Email o neúspešnom VMware zálohovaní vygenerovaný všetkým zainteresovaným osobám


Informácie o neúspešnom VMware zálohovaní priamo na počítači

Druhý spôsob, ktorým zistíte príčinu chybného zálohovania prostredníctvom Logov je dostupný priamo cez C-Monitor. Po kliknutí na naplánovanú úlohu pre VMware zálohovanie sa vám v dolnej časti zobrazia detaily tejto úlohy aj s názvom a umiestnením logu, ktorý bol k tejto úlohe vytvorený.

Zobrazenie detailov úlohy v C-Monitor schedulery

Obrázok: Zobrazenie detailov úlohy v C-Monitor schedulery

Vstup do logov je znázornený na nasledujúcom obrázku. Zoznam logov zobrazuje aké úlohy boli vykonávané (záloha, obnova, konverzia) a s akým výsledkom úloha skončila. Po kliknutí na niektorý z logov sa vám zobrazia detaily logu.

Zobrazenie logov o priebehu VMware zálohovaní priamo cez C-Monitor

Obrázok: Zobrazenie logov o priebehu VMware zálohovaní priamo cez C-Monitor

 

Obrázky: 
Zobrazenie zálohovania v časti zóny s výsledkom zálohovania a možnosťou prezrieť si Log zo zálohovaniaZobrazenie chybných zálohovaní v časti poruchyEmail o neúspešnom VMware zálohovaní vygenerovaný všetkým zainteresovaným osobám Zobrazenie detailov úlohy v C-Monitor scheduleryZobrazenie logov o priebehu VMware zálohovaní priamo cez C-MonitorFyzicky uložený log na diskuLog otvorený priamo z disku s príčinou chybného zálohovania