Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

CM Remote

Customer Monitor vám umožňuje vzdialený prístup na počítače vašich užívateľov. Zabezpečuje to integrovaná služba CM Remote.

CM Remote je plnohodnotné riešenie, ktoré poskytuje vzdialený prístup bez potreby softvéru tretích strán. Používa štandardné protokoly RDP alebo VNC. K pripojeniu na vzdialený počítač potrebujete iba webový prehliadač, podporované sú Chrome, Firefox a Edge.

Pripojenie môže byť realizované dvomi spôsobmi:

  • CM-EasyDesktop - pripojenie pomocou VNC protokolu, vzdialenú plochu môže ovládať užívateľ aj operátor súčasne.
  • CM-EasyRDP - pripojenie pomocou RDP protokolu, na prihlásenie je potrebné zadať meno a heslo, čím operátor prevezme plnú kontrolu nad vzdialeným PC.

 

Základné požiadavky k využívaniu CM Remote

 

CM Remote je možné využívať od verzie klienta C-Monitor 3.0.737.0.

Pre správne fungovanie je potrebné :

zo strany počítača zákazníka, na ktorý sa pripájate, musia byť povolené porty smerom "von", t.j. na adresu vášho CM servera, číslo  9443, 9000, 8822,

zo strany počítača operátora, ktorý sa pripája na vzdialený počítač, musí byť povolený port smerom "von", t.j. na adresu vášho CM servera číslo 8443,

na váš CM Server musia byť smerom do vnútra povolené porty: 9443, 9000, 8822, 8443.

 

 

 

Adresa používaná k pripojeniu

Účel

 

wss://CM-server-adresa:9443

Websocket komunikácia medzi C-Monitor a CM serverom na prenos príkazov a informácií v reálnom čase, napríklad inicializácia pripojenia

 

https://CM-server-adresa:9000

Služba Communicator požívaného pre textovú komunikáciu medzi používateľmi (aj počas vzdialeného pripojenia)

 

CM-server-adresa:8822

SSH tunel medzi vzdialeným PC a CM remote serverom, cez ktorý prebieha prenos obrazu a súborov

 

https://CM-server-adresa:8443/guacamole

Pripojenie operátora na CM remote server

 

 

Manažment oprávnení Dôležitú úlohu pri využívaní CM Remote hrá tiež manažment oprávnení. Customer Monitor disponuje robustným systémom oprávnení, ktorý zabraňuje neoprávnenému vzdialenému prístupu. Oprávnenia je možné prideľovať jednotlivým operátorom alebo skupinám. Na druhej strane, aj samotní užívatelia si môžu nastaviť potvrdzovanie pripojenia pri vzdialenom prístupe operátora.

Priame priradenie oprávnení na vzdialený prístup pre operátora

Obrázok: Priame priradenie oprávnení na vzdialený prístup pre operátora

Priradenie oprávnení na vzdialený prístup pre skupinu operátorov

Obrázok: Priradenie oprávnení na vzdialený prístup pre skupinu operátorov

TIP: Pre minimalizáciu zložitosti nastavení doporučujeme vytvoriť si skupiny s príslušným typom oprávnení a do nich následne priraďovať operátorov. V prípade výmeny pracovníka si tak ušetríte množstvo práce a zároveň sa zlepší váš celkový prehľad o oprávneniach.

Dôležité je uvedomiť si mechanizmus "dedenia" vlastností objektov, uplatnený v celom CM a teda aj v oprávneniach, pri vytváraní nových objektov. Pri vytvorení nového objektu sa skopírujú nastavenia z nadradeného objektu, v súlade s hierarchiou Správcovská spoločnosť – Zákazník – Počítač. To znamená, že ak vytvárate nového zákazníka, kopírujú sa nastavenia zo správcovskej spoločnosti a ak ste zaregistrovali nový počítač prevezmú sa nastavenia od jeho spoločnosti (zákazníka).

 

Ochrana pred neoprávneným prístupom

 

CM Remote má zabudovaných viacero mechanizmov na ochranu pred neželaným/neoprávneným prístupom:

 

  1. Zo strany správcu: povoľuje jednotlivým operátorom uskutočnenie pripojenia, pričom môže nastaviť, aby sa pripojenie vždy potvrdzovalo používateľom.

     
  2. Zo strany používateľa PC: sám používateľ si môže nastaviť v Tray menu C-Monitora povinné potvrdzovanie, ktoré sa nedá vypnúť z CM servera, takže používateľ aj pri nainštalovanom C-Monitore nemusí mať obavy, že by sa mu niekto bez jeho vedomia pripojil na počítač.

     
  3. Notifikácia pripojenia: Pri každom spojení sa na počítači zobrazí "bublinka" s oznámením o novom vzdialenom prístupe.

 

 

Súvisiace informácie

Pripojenie sa na počítač a ovládanie vzdialenej obrazovky cez CM Remote