Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Podpora vlastnej ikonky v paneli úloh namiesto C

Prinášame pre vás možnosť zmeniť ikonu CM na akúkoľvek si želáte. Na to aby ste vytvorili vlastnú ikonu budete potrebovať softvér ako napr. Greenfish Icon Editor Pro (pre Windows a zdarma) a na editáciu príslušného dll súboru potrebujete XNResourceEditor (pre Windows a zdarma).

Pomocou Greenfish Icon Editor Pro vytvorte nasledujúce ikony v danom rozlíšení (napr. vo formáte .ico):

 • Hlavná ikona
  o 32x32 16 Colour
  o 16x16 16 Colour
  o 48x48 256 Colour (nepovinné)
  o 32x32 256 Colour
  o 16x16 256 Colour
  o 48x48 32bit Colour (nepovinné)
  o 32x32 32bit Colour
  o 16x16 32bit Colour
 •  Ikona neaktívneho C-Monitor klienta
   o 32x32 256 Colour
   o 16x16 256 Colour
   o 32x32 32bit Colour
   o 16x16 32bit Colour
 •  Ikona pre NegTime
   o 32x32 256 Colour
   o 16x16 256 Colour
   o 32x32 32bit Colour
   o 16x16 32bit Colour
 •  Ikona pre pozastavený C-Monitor klient
   o 32x32 256 Colour
   o 16x16 256 Colour
   o 32x32 32bit Colour
   o 16x16 32bit Colour
 • Ikona pre aktívny C-Monitor klient
  o 32x32 256 Colour
  o 16x16 256 Colour
  o 32x32 32bit Colour
  o 16x16 32bit Colour
 • Ikona zobrazená počas prijímania a odosielania správ
   o 32x32 256 Colour
   o 16x16 256 Colour
   o 32x32 32bit Colour
   o 16x16 32bit Colour
 • Ikona zastaveného C-Monitor klienta
    o 32x32 256 Colour
    o 16x16 256 Colour
    o 32x32 32bit Colour
    o 16x16 32bit Colour
 • Ikona zobrazená počas vytvárania nového vlákna
    o 32x32 256 Colour
    o 16x16 256 Colour
    o 32x32 32bit Colour
    o 16x16 32bit Colour
 • Ikona zobrazená počas ukončenia predtým vytvoreného vlákna
    o 32x32 256 Colour
    o 16x16 256 Colour
    o 32x32 32bit Colour
    o 16x16 32bit Colour
 • Ikona zobrazujúca varovanie
    o 32x32 256 Colour
    o 16x16 256 Colour
    o 32x32 32bit Colour
    o 16x16 32bit Colour

Keď máte všetky tieto ikony k dispozícii otvorte nástroj XN Resource editor a pomocou File -> Open otvorte CMonRes.dll nachádzajúce sa v adresári s nainštalovaným C-Monitor klientom (štandardne C:\CMonitor\).

Postup pre zmenu ktorejkoľvek z ikon spomenutých vyššie je nasledovný:

 1. Kliknite na ktorúkoľvek z ikon (napr. MAIN) a stlačte F2 čo vám dovolí skopírovať jej názov (uložte si ho do schránky)
 2. Rozkliknite ikonu a pravým tlačidlom myši kliknite na položku Language Neutral a následne zvoľte Delete Resource

  3. Kliknite na položku Icon Group  pravým tlačidlom myši a následne na Import Image Resource.
      V otvorenom dialógu sa navigujte k príslušnej ikone.
     

   4. Premenujte novo pridanú ikonu na príslušný názov (napr. MAIN)
      
 

  5. Na záver nezabudnite uložiť zmeny